Zákon o zbraních a střelivu vs. RETROMĚSTEČKO...

Vzhledem k mezinárodní bezpečnostní situaci, dále k některým událostem v ČR a neposlední řadě i poloze areálu RM v částečně obytné části města Pardubic je nezbytné dodržet pokyny a předpisy týkající se zacházení se zbraněmi a střelivem následně:
 
  • akce RM nemá zřízenu dočasnou střelnici = nesmí dojít ke střelbě, explozím apod.(vyjme státních bzp. složek)
  • v areálu RM je možné mít v rámci programu zbraně a střelivo výhradně typu D (vyjme státních bzp. složek) za dodržení zákonných podmínek (jen namátkou a obecně):
    A/ manipulace jen v rámci prezentační výstavy pod dozorem dle pravidel dle zákonu a předpisů
    B/ mimo programová místa přenos-nošení jen v zabezpečených k tomu určených pouzdrech, ne volně zavěšených
    C/ při jízdě a manipulaci s technikou v rámci programu obsluha bez pozitivní přítomnost alkoholu včetně dodržování předpisů pro manipulaci se zbraněmi a střelivem typu "D" a pravidly silničního provozu se zvýšenou opatrností v přítomnosti návštěvníků akce
  • provozování komerčních a dalších střelnic (kuličkové,painball atd.) se zabezpečením proti úrazu osob a v rámci předpisů pro provozování vlastní střelnice dle živnostenského oprávnění

Upozorňujeme, že ze strany patřičných orgánů Policie ČR budou prováděny kontroly v rámci zákona č.119/2002 Sb. na jeho dodržování, kde při jeho porušení hrozí osobě porušující předpisy a zákon finanční pokuta v zákonné výši + odebrání zbraně/zařízení a organizátoru akce nejen finanční pokuta, ale možnost ukončení programu a akce samotné.

 Pro zamezení nejasností nebo zopakování si paragrafů předkládáme k přečtení i ke stažení Zákon č.119/2002 Sb. o zbraních a střelivu = ZDE... (klikni)

Přátelé, aktivní účastníci a všichni, kterým jde o dobré jméno RETROMĚSTEČKA.... Věříme, že chápete vážnost situace i následky, které by plynuly se zbytečné nespolupráce v této problematice. Děkujeme, že se na Vás, jako vždy můžeme spolehnout a vytvoříme tak všem návštěvníkům, jak děckým tak dospěláckým, fajn víkend.

V případě, že najdete nedodržování výše popsaných pravidel a přepisů nebo nás budete chtít upozornit na nedostatek v této problematice při konání RM 2016, můžete tak učitit prostřednictvím kolegů činných v organizaci akce (výstražné vesty s logem RM), na vstupní bráně nebo u bezpečnostní agentury působící v areálu akce.

Za celý Tým RM, který půjde příkladem,
Miroslav Toman, jednatel RETROMĚSTEČKO s.r.o.