Zákon o zbraních a střelivu vs. RETROMĚSTEČKO...

 
Vzhledem k mezinárodní bezpečnostní situaci, dále k některým událostem v ČR a neposlední řadě i poloze areálu RM v částečně obytné části města Pardubic je nezbytné dodržet pokyny a předpisy týkající se zacházení se zbraněmi a střelivem následně:
 
  • Akce RM nemá zřízenu dočasnou střelnici = nesmí dojít ke střelbě, explozím apod.(vyjme státních bzp. složek).
  • Zbraně a bezpečnostní materiál jen za dodržení zákonných podmínek (jen namátkou a obecně):
    1/ manipulace jen v rámci prezentační výstavy pod dozorem dle pravidel dle zákonu a předpisů
    2/ mimo programová místa přenos-nošení jen v zabezpečených k tomu určených pouzdrech, ne volně zavěšených
    3/ při jízdě a manipulaci s technikou v rámci programu obsluha bez pozitivní přítomnost alkoholu včetně dodržování předpisů pro manipulaci se zbraněmi / bezpečnostním materiálem a pravidly silničního provozu se zvýšenou opatrností v přítomnosti návštěvníků akce.
  • Provozování komerčních a dalších střelnic (kuličkové,painball atd.) jen se zabezpečením proti úrazu osob a v rámci předpisů pro provozování vlastní střelnice dle živnostenského oprávnění.
  • Dle zákonu za manipulaci a provozování zodpovídá majitel daného zařízení či předmětu a je povinnen mít u sebe aktuální doklady pro překontrolování na výzvu zákonem ustanoveného subjektu.

Upozorňujeme, že ze strany patřičných orgánů Policie ČR budou prováděny kontroly v rámci zákona č.119/2002 Sb. na jeho dodržování, kde při jeho porušení hrozí osobě porušující předpisy a zákon finanční pokuta v zákonné výši + odebrání zbraně/zařízení a organizátoru akce nejen finanční pokuta, ale možnost ukončení programu a akce samotné.

Pro zamezení nejasností nebo zopakování si paragrafů Zákon č.119/2002 Sb. o zbraních a střelivu = ZDE... (klikni)

Přátelé, aktivní účastníci a všichni, kterým jde o dobré jméno RETROMĚSTEČKA.... Věříme, že chápete vážnost situace i následky, které by plynuly se zbytečné nespolupráce v této problematice. Děkujeme, že se na Vás, jako vždy můžeme spolehnout a vytvoříme tak všem návštěvníkům, jak děckým tak dospěláckým, fajn víkend.

V případě, že najdete nedodržování výše popsaných pravidel a přepisů nebo nás budete chtít upozornit na nedostatek v této oblasti, můžete tak učitit prostřednictvím kolegů činných v organizaci akce (výstražné vesty s logem RM), na vstupní bráně nebo u bezpečnostní agentury působící v areálu akce.

Za celý Tým RM, který půjde příkladem,
Miroslav Toman, jednatel RETROMĚSTEČKO s.r.o.