Přidejte se k našim tradičním partnerům a připravme společně báječný víkend

Projekt RM pod záštitou a patronací

Statutární město Pardubice
Ministr obrany České republiky Mgr. Lubomír Metnar
Náměstek gen. ředitele pro ekonomiku HZS ČR brigádní generál Mgr. Slavomír Bell, MSc. MBA
Náměstek hejtmana Pardubického kraje a místopředseda Výboru regionů EU Ing. Roman Línek, MBA
Poslanec Parlamentu ČR, člen Výboru pro obranu ČR Ing. Jan Řehounek
Prezident a výkonný ředitel Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR, RNDr. Jiří Hynek

S podporu a strategickou spoluprací
 
   
Mediální podpora
   
 
Programová spolupráce
Spolupráce v potřebné oblasti

 

.