Jsme partou. Máme rádi věci smysluplné. V roce 2023 jsme oslavili 10 let na trhu a podařilo se nám vytvořit akci uznávanou rovněž za hranicemi naší vlasti. Jsme zařazeni do významného spolku prestižních akcí - Pardubičtí tahouni. Věříme, že k našim aktivitám bude úměrně gradovat podpora na správných místech, aby se naše sny a plány ještě více rozvíjely a přinesly pohodu, poznání a radost všem.

PROJEKT JE ZCELE ORIGINÁLNÍM VE SVÉM POJETÍ (nejen) V ČR

V pojetí a kombinaci jednotlivých oblastí a prvků a následnému propojení statických míst s dynamickými arénami je projekt jedinečným. Každoročně nabízí nové aktivity, premiéry, nápady.

MORÁLNÍ KODEX AKCE

Projekt vyzdvihuje úspěchy ve výrobních a humanitních oborech státu, poukazuje na hodnoty tradic a idejí.

PODPORUJEME / SPOLUPRACUJEME

V průběhu příprav i při vlastní akci máme aktivní účast nadační / charitativní sféry. Jednotlivé subjekty jsou plně zapojeny do programové skladby projektu s veřejnou výzvou pro dobrovolnou podporu.

PRO PARDUBICE A CESTOVNÍ RUCH

Motivujeme návštěvníky s bydlištěm mimo region vstupenkami bonusově dvoudenními za jednotnou cenu. Tyto navíc umožňují řadu variant pro vstupy zdarma v zajímavých lokalitách města. Naše internetové stránky průběžně prezentují tipy pro návštěvu Pardubic. Máme aktivní nadrepublikové sociální sítě.

CO MOŽNÁ NEVÍTE

Jsme týmem, který akci v tomto rozsahu a ekonomickým zatížení organizuje při svém hlavním zaměstnání. Případnou ztrátu si hrdě hradíme z vlastní kapsy.

Je mnoho měst na této planetě, ale jen jedno je naše Vaše

RETROMĚSTEČKO (nejen) ČSLA, setkání HASIČŮ a bezpečnostních složek
kde platí, že:
"Nápady jsou levné, ale lidé, kteří je uskuteční, jsou k nezaplacení."