Kdo jsme

Jsme partou lidí, máme svá zaměstnání. Máme rádi fajn akce jenž mají smysl. Každý z nás samostatně zrealizoval něco, kam lidi rádi chodili a chodí. Řekli jsme si, že když nápady provážem, může vzniknout výborný projekt. Jsme lidi, kteří věří, že k našim nápadům a aktivitám přibudou další přátelé a že najdeme podporu na správných místech, aby se naše sny a plány zhmotnily a přinesly pohodu, poznání a radost všem.

Jsme rádi, že retroměstská rodina je funkční nejen z týmu RM, záštitářů, sponzorů, ale zejména z Vás návštěvníků.

Je mnoho měst na této planetě, ale jen jedno je naše Vaše

RETROMĚSTEČKO (nejen) ČSLA, setkání HASIČŮ a bezpečnostních složek
kde platí, že:
"Nápady jsou levné, ale lidé, kteří je uskuteční, jsou k nezaplacení."