Paragrafy

  • Při vystoupení v dynamických arénách nebo při pohybu s motorovým vozidlem v prostorách akce je povinnost řídit se pravidly silničního provozu se zvýšenou opatrností s ohledem na pohyb návštěvníků včetně nepoužití alkoholických nápojů a omamných látek dle vyhlášky. Další drobností je, aby jste u vozidel měli v pořádku povinná ručení = v případě jakékoliv nehody se toto rovněž řeší klasicky ze zákona, tedy z pojistky viníka.
  • Dodržení pravidel s nakládáním a držením zbraní a střeliva. Přečtěte si velmi pečlivě:

1. Pravidla pro používání zbraní a příslušenství:

2. Nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území ČR (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)

  

 

V případě nejasností nás můžete kontaktovat viz "KONTAKTY"