Paragrafy pro veřejné akce

1/ Provoz s motorovými a dopravními vozidly (základní upozornění):
Při vystoupení v dynamických arénách nebo při pohybu s motorovým vozidlem v prostorách akce je povinnost řídit se pravidly silničního provozu se zvýšenou opatrností s ohledem na pohyb návštěvníků včetně nepoužití alkoholických nápojů a omamných látek dle vyhlášky. Další drobností je, aby jste u vozidel měli v pořádku povinná ručení = v případě jakékoliv nehody se toto rovněž řeší klasicky ze zákona, tedy z pojistky viníka.

2/ Pro majitele a držitele zbraní a bezp.materiálu:
Nakládáním a držením zbraní a střeliva a nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území ČR (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem):

     

3/ Zákon o ochraně osobních údajů:
Svým vstupem na akci bere návštěvník / účastník na vědomí, že je v areálu akce, je v areálu akce, jenž je veřejným místem, s pořizováním foto a videozáběrů, které můžou být použity ke komerčním, prezentačním a informačním účelům.

Poznámka: v případě nejasností nás můžete kontaktovat viz "KONTAKTY"