Minimální vklad do projektu RM.........DOHODOU
= s vkladem na počátku přípravného období projektu

1 x pozice SP

Organizační spolupráce a podpora od začátku daného ročníku akce. V případě potřeby a po vzájemné dohodě s organizátorem vypomáhá SP při finančním dorovnání nákladů pokud nastane záporná bilance ročníkové akce - přejímá výhody i zápory.

Výhodou SP je úroveň mezi generálním a hlavním partnerem "s nižším vkladem". 

Základní možnosti / nabídka strategického partnere (dále jen SP):

 • Logotypy na tiskových materiálech RETROMĚSTEČKA...: letáky, plakáty... s přívlastkem "STRATEGICKÝ PARTNER"
 • Logotypy na vstupenkách návštěvníků, pozvánkách, vstupenkách V.I.P. v oddělení HP s přívlastkem "STRATEGICKÝ PARTNER"
 • Logotyp s aktivním odkazem na www.retromestecko.cz v sekci TÝM A PODPORA a dalších stránkách webové prezentace RM v oddělení HPs přívlastkem "STRATEGICKÝ PARTNER"
 • Možnost prezentačního banneru na titulní stránce www.retromestecko.cz vedla GP (menší poměr)
 • Možnost reklamního banneru s aktivní odkazem na vhodné a smluvně dohodnuté stránce webové prezentace RM
 • Zveřejnění reklamy na Timelinu facebookové prezentace RETROMĚSTEČKA...
 • Plošná reklama v areálu konání akce dle vzájemné dohody
 • Možnost audio reklamy v prostoru akce = clip / moderátor / kombinace
 • Možnost prostorové reklamy v areálu konání akce dle vzájemné dohody
 • Možnost prezentace v prostoru V.I.P.
 • Možnost návrhu vlastní prezentace a způsobu reklamy po vzájemné dohodě
 • ...