Strategický partner

Minimální vklad do projektu RM.........DOHODOU
= s vkladem na počátku přípravného období projektu

1 subjekt

Organizátor RM nad rámec základního vkladu SP spolupracuje s SP v průběhu příprav akce - technická podpora v rámci jeho možností s využitím svých nebo smluvních zdrojů. V případě potřeby a po vzájemné dohodě s organizátorem, vypomáhá při nutném finančním dorovnání nákladů v záporné bilanci ročníkové akce.

Výhodou SP je partnerská úroveň mezi generálním a hlavním partnerem i s nižším vkladem. Vklad se může dorovnat právě nefinančním plněním v rámci technické a morální podpoře při přípravách projektu RM.

Základní možnosti / nabídka strategického partnere (dále jen SP):

 • Logotypy na tiskových materiálech RETROMĚSTEČKA...: letáky, plakáty... s přívlastkem "STRATEGICKÝ PARTNER"
 • Logotypy na vstupenkách návštěvníků, pozvánkách, vstupenkách V.I.P. v oddělení HP s přívlastkem "STRATEGICKÝ PARTNER"
 • Logotyp s aktivním odkazem na www.retromestecko.cz v sekci TÝM A PODPORA a dalších stránkách webové prezentace RM v oddělení HPs přívlastkem "STRATEGICKÝ PARTNER"
 • Možnost prezentačního banneru na titulní stránce www.retromestecko.cz vedla GP (menší poměr)
 • Možnost reklamního banneru s aktivní odkazem na vhodné a smluvně dohodnuté stránce webové prezentace RM
 • Zveřejnění reklamy na Timelinu facebookové prezentace RETROMĚSTEČKA...
 • Plošná reklama v areálu konání akce dle vzájemné dohody
 • Možnost audio reklamy v prostoru akce = clip / moderátor / kombinace
 • Možnost prostorové reklamy v areálu konání akce dle vzájemné dohody
 • Možnost prezentace v prostoru V.I.P.
 • Možnost návrhu vlastní prezentace a způsobu reklamy po vzájemné dohodě
 • ...