Tento typ prezentace / reklamy vzájemnou dohodou.

Porovnávají se faktory a zájmy čistě komerční i stylizace do charakteru akce

Cena sestává z:

  • se základního firemního poplatku za účast subjektu na akci = A 
  • + obsazeného prostoru = každý započatý 1m2 = B
  • Celková cena = A + (B x m)