Prostorova reklama

Tento typ prezentace / reklamy vzájemnou dohodou.

Porovnávají se faktory a zájmy čistě komerční i stylizace do charakteru projektu RETROMĚSTEČKO (nejen) ČSLA, setkání HASIČŮ a bezpečnostních složek.

Cena sestává z:

  • se základního firemního poplatku + prostoru do 10m2 = 20.000 Kč = A 
  • + obsazeného prostoru nad základ = 500Kč každý započatý 1m2 = B
  • Celková cena = A + B + dle exkluzivity