Pivovarnictví, točené nápoje

Speciální spoluprací je účast společnosti působící v oblasti pivovarnictví:
finanční účast + protihodnota
 
        Dohodou: informace na tel.kontaktu: 603209530 M.Toman
 
 
1/ Účast na projektu RM s exkluzivitou oboru:
 
 • Finanční vklad do akce na úrovni hlavního partnera
 • zabezpečení 2x hlavního restauračního místa v areálu akce pro návštěvníky + satelitní prodej dle vlastního výběru
 • Zabezpečení V.I.P. prostoru točeným sortimentem pivo / pito / nealko
 • Zabezpečení programových účastníků (dále jen PÚ) slevou na točené produkty (výdej proti rozlišovací pásce / kupony / ...) = způsob zabezpečení dohodou
 • další možná vzájemně prospěšná spolupráce dohodou

Nabídka prezentace a reklamy při exkluzivitě partnera:

 • Uvedení logotypu na emisích vstupenek, pozvánek
 • Uvedení logotypu na všech vydaných tiskovinách v rámci marketingu akce (plakát, leták, ...)
 • Uvedení logotypu, prezentace v internetovch stránkách projektu RM s aktivním odkazem
 • Vlastní prezentace v areálu akce dle vlastních požadavků a exkluzivitou v oboru
 • Exkluzivní prodej točených produktů: pivo, pivo, nealko (stánkaři můžou prodávat pouze balené nealko)
 • Možnost odprodeje vlastních produktů stánkařům s vlastními podmínkami
 • Reklamní zviditelnění v prostorách akce dle vlastního výběru
 • Prezentace a reklama v prostoru V.I.P.
 • Vstup managmentu subjektu do prostoru V.I.P. s neomezeným občerstvením
 • Další možnosti dle vzájemné dohody
 
2/ Účast na projektu RM bez exkluzivity:
 
Pokud je nevyužitá varianta s exkluzivitou, obsadí se prostor akce více subjekty v oboru. Cena je stanovena dohodou dle rozsahu prezentace / reklamy a základem orientována ceníkem (neřídí se cenou pro drobný a stánkový prodej)
 
3/ Vytvoření pivního festivalu v rámci programu RM:
 

Při nevyužití exkluzivity viz bod 1 je možnost hromadné prezentace výrobců piva při založení programového bloku akce "Pivní festival", kdy budou stanoveny podmmínky pro stánková reprezentační místa pro výrobce / značku piva. Počet pozic prezentace spojené s prodejem bude vyhlášeno při vymezení prostoru pro tuto aktivitu. Upřesníme v případě zvážení bloku "Pivní festival"

 
 
 Informace na tel.kontaktu: 603209530 M.Toman