Mediální partner

Podpora projektu RM v mediální a tiskové oblasti v rámci příprav a marketingu akce

Základní možnosti / nabídka hlavního partnere (dále jen MP):

  • Logotypy na tiskových materiálech RETROMĚSTEČKA...: letáky, plakáty... v oddělení "MEDIÁLNÍ PARTNER"
  • Logotypy na vstupenkách návštěvníků, pozvánkách, vstupenkách V.I.P. v oddělení "MEDIÁLNÍ PARTNER"
  • Logotyp s aktivním odkazem na www.retromestecko.cz v sekci TÝM A PODPORA a dalších stránkách webové prezentace RM v oddělení "MEDIÁLNÍ PARTNER"
  • Plošná reklama v areálu konání akce dle vzájemné dohody
  • Možnost prostorové reklamy v areálu konání akce dle vzájemné dohody
  • Možnost prezentace v prostoru V.I.P.
  • Možnost návrhu vlastní prezentace a způsobu reklamy po vzájemné dohodě
  • ...