Základní možnosti:

1/ plakát A2
2/ letáks herní kartou DL - logotypová část
3/ čtvercový plakát do ČD (při realizaci)
4/ letáj A4 do MHD (při realizaci)
5/ operativní
6/ vstupenka
7/ vizitková datumovka - cena dohodou - exkluzivita

Nákup logotypů na tyto tiskoviny je omezen jejich počtem tak, aby byla grafika dostatečně čitelná a splňovala vizuální kontakt spotřebitelem. Při tisku a dotisku dalších propagačních materiálů budou logotypy v rámci možnosti na grafice na tyto další materiály vkládány již automaticky.