Minimální vklad do projektu RM......... dle ceníku - zasílán na požádání

Max. 3 pozice

Základní možnosti / nabídka hlavního partnere (dále jen HP):

 • Logotypy na tiskových materiálech RETROMĚSTEČKA...: letáky, plakáty...
 • Logotypy na vstupenkách návštěvníků, pozvánkách, vstupenkách V.I.P. v oddělení HP
 • Logotyp s aktivním odkazem na www.retromestecko.cz v sekci TÝM A PODPORA a dalších stránkách webové prezentace RM v oddělení HP
 • Možnost reklamního banneru s aktivní odkazem na vhodné a smluvně dohodnuté stránce webové prezentace RM
 • Zveřejnění reklamy na Timelinu facebookové prezentace RETROMĚSTEČKA...
 • Plošná reklama v areálu konání akce dle vzájemné dohody
 • Možnost audio reklamy v prostoru akce = clip / moderátor / kombinace
 • Možnost prostorové reklamy v areálu konání akce dle vzájemné dohody
 • Možnost prezentace v prostoru V.I.P.
 • Možnost návrhu vlastní prezentace a způsobu reklamy po vzájemné dohodě
 • ...