Minimální vklad do projektu RM.........dle ceníku - zasílán na požádání

1 x pozice

Základní možnosti / nabídka generálního partnere (dále jen GP):

 • Logotypy na tiskových materiálech RETROMĚSTEČKA...: letáky, plakáty...
 • Logotypy na vstupenkách návštěvníků, pozvánkách, vstupenkách V.I.P.
 • Logotyp s aktivním odkazem na www.retromestecko.cz v sekci TÝM A PODPORA a dalších stránkách webové prezentace RM
 • Možnost reklamního banneru s aktivní odkazem na vhodné a smluvně dohodnuté stránce webové prezentace RM
 • Možnost statické reklamy na titulní grafice www.retromestecko.cz
 • Zveřejnění reklamy na Timelinu facebookové prezentace RETROMĚSTEČKA...
 • Logotip na identifikačních páskách návštěvníků a technických pásků
 • Plošná reklama v areálu konání akce dle vzájemné dohody s přednostním právem výběru před dalšími subjekty
 • Možnost prostorové reklamy v areálu konání akce dle vzájemné dohody s přednostním právem výběru před dalšími subjekty
 • Možnost rozdávání prezentačního materiálu při vstupu do areálu / vlastní roznáška / kombinace
 • Možnost audio reklamy v prostoru akce = clip / moderátor / kombinace
 • Možnost prezentace v prostoru V.I.P.
 • Možnost návrhu vlastní prezentace a způsobu reklamy po vzájemné dohodě...