Firemní balíček

Firemní balíček:

VARIANTA 01.............. Cena nákupu logotypu na tiskoviny
viz ad 1-4 + 10

VARIANTA 02.............. Cena nákupu logotypu na tiskoviny
viz ad 1-4 + 6 + 8 + 10 + BONUS (viz níže)

Umístění logotypu na:

1.    plakát A2
2.    čtvercový plakát do ČD (při realizaci)
3.    leták A4 do MHD (při realizaci)
4.    leták s herní kartou DL - logotypová část
5.    leták s herní kartou DL - reklamní plocha
6.    operativní provozní tiskovina
7.    vstupenka
8.    ID pásky provozní, návštěvnické, V.I.P.
9.    vizitková datumovka (pokud bude tištěna)
10.  odkazové logo na www stránkách RM

Náhled na zpracování tiskovin najdete v projektu akce pod tlačítkem:
PROJEKT  RM

Ceník pošleme na vyžádání po vyplnění formuláře pod tlačítkem:
CENÍK REKLAMY