Firemní balíček

101010Firemní balíček:

VARIANTA 01.............. Cena nákupu logotypu na tiskoviny
viz ad 1-4 + 10......................30.000 Kč

VARIANTA 02.............. Cena nákupu logotypu na tiskoviny
viz ad 1-4 + 6 + 8 + 10............ 50.000 Kč + BONUS (viz níže)

Umístění logotypu na:

1.    plakát A2
2.    čtvercový plakát do ČD (při realizaci)
3.    leták A4 do MHD (při realizaci)
4.    leták s herní kartou DL - logotypová část
5.    leták s herní kartou DL - reklamní plocha
6.    operativní provozní tiskovina
7.    vstupenka
8.    ID pásky provozní, návštěvnické, V.I.P.
9.    vizitková datumovka (pokud bude tištěna)
10.  odkazové logo na www stránkách RM

BONUS pro VARIANTU 02:

+ plošná reklama v areálu akce
+ prezentační místo v areálu akce do 10 m2 (upřesnění dohodou)
+ logotyp s aktivním odkazem na www.retromestecko.cz
+ 10 ks volných vstupenek - pozvánek
+ 2ks vstupenky VIP