Firemní balíček

Firemní balíček...... e-ceník zašleme na poptávku

VARIANTA 01.............. Cena nákupu logotypu na tiskoviny
viz ad 1-4......................30.000 Kč

VARIANTA 02.............. Cena nákupu logotypu na tiskoviny
viz ad 1-4 + 6-7............ 50.000 Kč + BONUS

1.    plakát A2
2.    čtvercový plakát do ČD (při realizaci)
3.    leták A4 do MHD (při realizaci)
4.    leták s herní kartou DL - logotypová část
5.    leták s herní kartou DL - reklamní plocha
6.    operativní provozní tiskovina
7.    vstupenka
8.    ID pásky provozní, návštěvnické, V.I.P.
9.    vizitková datumovka (pokud bude tištěna)

BONUS pro VARIANTU 02:

+ plošná reklama v areálu akce
+ prezentační místo v areálu akce do 10 m2 (upřesnění dohodou)
+ logotyp s aktivním odkazem na www.retromestecko.cz
+ 10 ks volných vstupenek - pozvánek
+ 2ks vstupenky VIP