Potravinářský sortiment

Catering pro RM 2021:
Předběžný kontakt 603209530

UPOZORŇUJEME, že počet stánkových míst budeme regulovat. Snahou je udržet projekt RM v programovém principu. Ohled budeme brát rovněž na serioznost nabídky a vzhled prodejního místa / stánku. Nezapomeňte, že v areálu není el.energie = vlastní EC. Zájemce proto žádáme o vypnění předběžného formuláře, jehož součástí je i foto Vašeho stánku / podnikání. Děkujeme, že máte snahu s námi pro návštěvníky vytvořit dobrý pocit z akce, současně s naší i Vaší spokojeností.

 

Dále upozorňujeme, že poviností seriozního prodejce, je po ukončení své působnosti na akci po sobě uklidit!

Pošlete Vaši nabídku - POTRAVINÁŘSKÝ SORTIMENT