Potravinářský sortiment

Catering / prodej občerstvení pro RM 2023:
Kontakt pro informace 603209530

UPOZORŇUJEME,
že počet stánkových míst budeme regulovat. Snahou je udržet projekt RM v programovém principu. Ohled budeme brát rovněž na serioznost nabídky a vzhled prodejního místa / stánku. Nezapomeňte, že v areálu není el.energie = vlastní EC. Zájemce proto žádáme o vyplnění předběžného formuláře = níže na této stránce, jehož součástí je i foto Vašeho stánku / podnikání. Děkujeme, že máte snahu s námi pro návštěvníky vytvořit dobrý pocit z akce, současně s naší i Vaší spokojeností. Přihlášení neodkládejte, abyste nepromeškali možnost přednostního vyřízení viz ceníky. Jakmile se společně domluvíme, bude směrodatná vaše platba dle smlouvy. Pokud prodejce nebude mít včas dle smluvních pravidel zaplaceno, bude jeho účast na akci neplatná - z provozních důvodů se nebudou dělat dodatečné přihlášky přímo na akci, ani nebudeme akceptovat "platbu na ruku" na akci. Vše musí být vyřízeno s předstihem před začátkem akce.

CENÍKY
Základní cena = 6.000 Kč / základní prodejní prostor stánku 3x3m
. Příplatek za nadstandart = 1.000 Kč / za další běžný metr prodloužení základní prodejní plochy. Rozprodej za tyto základní ceny bude uvolněn až po nevykrytí exkluzivit a tabulkového prodeje, dle bodů 1 a 2.
1/ Zakoupení si exkluzivity na určitou potravinu nebo celek. V tomto případě máte v ceně i více míst.
2/  Rozpis komodit přednostního tabulkového prodeje  = klíkni ZDE

JIŽ PRODANÉ KOMODITY = EXKLUZIVITA:
1/ PIVO / PITO + nealkoholické nápoje = čepované i jinak balené (vyjma teplé nápoje: káva, čaj, grog...)
2/ Trdelník
3/ Prodej a produkce v polní kuchyni (toto je zahrnuto do programové skladby akce)

Plánované předběžné rozmístění stánků s občerstvením si můžete prohlédnout na pracovní mapě areálu kasáren. Jsou označeny písmenem G (jako Gastro = šedé čtverce). Náhled mapy najdete po kliknutí na grafické tlačítko MAPA na stránce ZDE...(klikni):

Dále upozorňujeme a děkujeme za porozumnění a seriozní spolupráci:
A/ Poviností (i slušností) prodejce je u svého stanoviště udržovat pořádek se zabezpečením odpadkového koše nebo nádoby na odpad (Váš zajištěný odpad v PET pytlích zlikviduje organizátor po konci akce) + po ukončení své působnosti na akci po sobě uklidit! Pokud bude zjištěn tento nedostatek, nebudeme s tímto subjektem při dalších ročnících akce spolupracovat.
B/ Prodejce musí splňovat všecny předpisy dané ze zákonné povinnosti týkající se potravinářské oblasti
C/ Prodejce musí být podnikatelským subjektem (IČ) a dodržovat aktuální zákony a předpisy z tohoto vyplívající
Poznámka: průměrná účast účastníků a návštěvníků za víkend je cca 10.000 a vyšší (s ohledem na počasí a aktuální stav)

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ NÍŽE

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ - POTRAVINÁŘSKÝ SORTIMENT