Ministr obrany České republiky Mgr. Lubomír Metnar
Primátor statutárního města Pardubic Ing. Martin Charvát
Policejní prezident České Republiky brigádní generál Mgr. Jan Švejdar
Náměstek gen. ředitele pro ekonomiku HZS ČR brigádní generál Mgr. Slavomír Bell, MSc. MBA
Vicehejtman Pardubického kraje a místopředseda Výboru regionů EU Ing. Roman Línek, MBA
Poslanec Parlamentu ČR, člen Výboru pro obranu ČR Ing. Jan Řehounek
Náměstek primátora města Pardubic PaedDr. Jan Mazuch
Náměstek primátora města Pardubic Mgr. Jakub Rychtecký
Ředitel Celního úřadu pro Pardubický kraj plk. Mgr. Jiří Pražák
Prezident a výkonný ředitel Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR, RNDr. Jiří Hynek
RETROMĚSTEČKO (nejen) ČSLA, setkání HASIČŮ a bezpečnostních složek na Firmy.cz

Přidejte se k našim tradičním partnerům a připravme společně báječný víkend

Projekt RM pod záštitou a patronací

Statutární město Pardubice
Ministr obrany České republiky Mgr. Lubomír Metnar
Náměstek gen. ředitele pro ekonomiku HZS ČR brigádní generál Mgr. Slavomír Bell, MSc. MBA
Náměstek hejtmana Pardubického kraje a místopředseda Výboru regionů EU Ing. Roman Línek, MBA
Poslanec Parlamentu ČR, člen Výboru pro obranu ČR Ing. Jan Řehounek
Prezident a výkonný ředitel Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR, RNDr. Jiří Hynek

S podporu a strategickou spoluprací
 
   
Mediální podpora
   
 
Programová spolupráce
Spolupráce v potřebné oblasti