RETROMĚSTEČKO… 2021
V ERBU ZUBRA
AKTIVNÍ VÍKEND TRADIC A ZÁBAVY V PARDUBICÍCH

8. dubna 2021 uplyne 500 let od smrti Viléma z Pernštejna. Zároveň v tomto roce otevře Východočeské muzeum rekonstruovanou část pardubického zámku a v něm novou expozici s názvem Zámek Pardubice – první renesance v Čechách. To všechno stálo na Pardubickém kraji u zrodu myšlenky spojit síly s více aktéry a připomenout nejen půl tisíce let staré osudy Pernštejnů a jejich přínos pro celý region, ale všechny významné stopy renesance, které se otiskly do mnoha míst ve východních Čechách. V současné době je na území Pardubického kraje 462 renesančních památek, některé jsou ovšem v pozdějších stoletích upravené v jiném stylu.

I my se v rámci RM 2021 aktivně podílíme na této události a 11.+12.září 2021 v areálu akce budeme mít pro Vás, naše návštěvníky, připraven část aktivního programu k tomuto tématu, plynule navazjící na koncepci RETROMĚSTEČKA... Děláme vše proto, aby náš podíl oslav, vyzdvihujících nejen významného šlechtice Českého království Viléma II z Pernštejna, patřil k těm nejatraktivnějším. Na této části se s námi podílí i parteneři s kterými je bezva spolupráce.

Co Vás tedy bude čekat? Samozřejmě klasický program RETROMĚSTEČKA... se spoustou stanovišť a dvěma show dynamickými arénami. K tomuto přidáme zmiňovanou část oslav "500 let renesance". Tato část bude tvořena interaktivními prvky a stanovišti zaměřenými na vývoj historie od "Pernštejnů" po současnost Východních Čech, soutěže a další. Nebude chbět ani historická Vilémova družina, akční účasti KAVALERIE NÁCHOD, včetně koní a další...

Máme pro Vás i milé překvapení v podobě originální ražby tématických mincí, které si právě sami vyrobíte pomocí palice a raznice. Vyjímečnost bude spočívat v likvidací výroční "zubří" strany této raznice po ukončení RETROMĚSTEČKA... a návazných oslav. Nikde a nikdy tak již tuto hliníkovou minci nezískáte. V tom bude originalita a určitě jedinečná vzpomínka. Cena pořízení pouhých 20 Kč pro naše náklady. a PŘIPOMÍNÁME = jen u nás !!!

Mimo turo samoražbu za dvacku budeme mít pro sběratele další světovou originalitu v podobě možnosti koupit si, buď v areálu RM 2021 nebo i dříve (viz informace na našem www a FCB), zcela originální a v minimální limitce dalčí raritku. A to bimetalovou lito a raženou minci v hodnotě 508 Kč.

Více info o obou ražbách po kliknutí na těchto grafikách:

 

Organizátorem 500 let renesance ve Východních Čechách je Pardubický kraj: www.vilem500.cz

Máte chuť se přidat s tématickým programem k tomuto výročí V RM 2021? Informace ZDE...

 

Děkujeme za spolupráci v přípravě prezentačně aktivního místa oslav 500 let renesance ve Východních Čechách v areálu RETROMĚSTEČKA... 11.+12.září 2021