RETROMĚSTEČKO… 2021
V ERBU ZUBRA
AKTIVNÍ VÍKEND TRADIC A ZÁBAVY V PARDUBICÍCH

8. dubna 2021 uplyne 500 let od smrti Viléma z Pernštejna. Zároveň v tomto roce otevře Východočeské muzeum rekonstruovanou část pardubického zámku a v něm novou expozici s názvem Zámek Pardubice – první renesance v Čechách. To všechno stálo na Pardubickém kraji u zrodu myšlenky spojit síly s více aktéry a připomenout nejen půl tisíce let staré osudy Pernštejnů a jejich přínos pro celý region, ale všechny významné stopy renesance, které se otiskly do mnoha míst ve východních Čechách. V současné době je na území Pardubického kraje 462 renesančních památek, některé jsou ovšem v pozdějších stoletích upravené v jiném stylu.

I my se v rámci RM 2021 aktivně podílíme na této události a 11.+12.září 2021 v areálu akce budeme mít pro Vás, naše návštěvníky, připraven část aktivního programu k tomuto tématu, plynule navazjící na koncepci RETROMĚSTEČKA... Děláme vše proto, aby náš podíl oslav, vyzdvihujících nejen významného šlechtice Českého království Viléma II z Pernštejna, patřil k těm nejatraktivnějším. Na této části se s námi podílí i parteneři s kterými je bezva spolupráce.

Co Vás tedy bude čekat? Samozřejmě klasický program RETROMĚSTEČKA... se spoustou stanovišť a dvěma show dynamickými arénami. K tomuto přidáme zmiňovanou část oslav "500 let renesance". Tématický prostor s interaktivními prvky a stanovišti zaměřenými na vývoj historie od "Pernštejnů" po současnost Východních Čech, jehož propojovacím tématem by mělo být... No, necháme pro Vás jako milé překvapení (pokud budete přípravy RM 2021 sledovat, určitě na to přijdete).

Organizátorem 500 let renesance ve Východních Čechách je Pardubický kraj: www.vilem500.cz

Máte chuť se přidat s tématickým programem k tomuto výročí V RM 2021? Informace ZDE...

 

Děkujeme za spolupráci v přípravě prezentačně aktivního místa oslav 500 let renesance ve Východních Čechách v areálu RETROMĚSTEČKA... 11.+12.září 2021