Info pro vstup - vjezd

Prosíme o vyplnění formuláře viz níže. Na jeho základě budete mít připravenu obálku s provozními páskami, v počtu uvedeném ve formuláři. Tento si nasaďte na zápěstí po celou dobu vašeho pobytu - pásek funguje pro možný vstup a výstup z areálu. Dále budete mít připravenu vjezdku pro obslužné vozidlo = vyplňte SPZ a viditelně umístěte na vozidlo. Kdo máte smluvní banner, provoláme se pro jeho dodání = potřebujeme jej o týden dříve, tedy do pátku 1.září. Děkujeme za spolupráci

Info pro odbavení vstupu / vjezdu