Hasiči

Velmi významný programový blok RETROMĚSTEČKA... včetně dynamické arény
 
  • Statika s prezentací profesionálních hasičských sborů
  • Statika s prezentací Sborů dobrovolných hasičů
  • Hasičské soutěže
  • Akční ukázky s hasební technikou a vyprošťovací technikou
  • Technika od historických koněk po soudobou techniku
  • Ukázky hasičského žactva a dorostu
  • Prezentace firem s hasičskou tématikou a produkcí
  • Další ukázky v oboru
 
 
Pokud máte zajímavou hasičskou techniku nebo cokoliv k tématu a rádi by jste se zúčastnili aktivně RM, staňte se aktivními účastníky: