Paramo - rafinérie s historií


Uvedení Fantových závodů do provozu předcházelo pět měsíců horečného stavebního tempa. Koncem listopadu 1889 už vyšel v pražských Národních listech první inzerát nabízející petrolej značky Bílá růže a tři druhy mazacích olejů firmy Fanto. Rovněž v říjnu, ale o dvacet let později, začal psát svoji historii kolínská rafinerie.

Je až pozoruhodné, jak si jsou osudy firem v Pardubicích a Kolíně v mnohém podobné. Vznikly především pro výrobu petroleje na Labi a v místech s vybudovanou železnicí. Fantovu firmu stavěl Kolínská firma, stavby v Kolíně se naopak ujala pardubická. Počátek výroby kolínského podniku byl svědkem něčeho, co zcela vybočovalo ze zvyklostí běžnějších v obchodní soutěži konkurenčních firem. Kola nové rafinerie v Kolíně pomáhali roztočit mistři z "Fantovky". Zdrojem výrobní suroviny byla stejně jako v Pardubicích ropa z Haliče, která se zpracovávala na petrolej, benzin, mazací oleje a asfalt. Lehký olej se v Kolíně zpracovával mj. na gač, který se v hydraulických lisech formoval na parafinovou šupu, jež se odesílala ke zpracování do Fantova podniku. Obrázek růže vypálené na sudech petroleje býval obchodní značkou pardubické rafinérie, zatímco sudy z kolínského podniku nesly značku ve tvaru lilie. Hlavními zahraničními zákazníky obou rafinerií byly Německo, Švýcarsko, Belgie a Anglie.


Námořní loď Cornelia, pokřtěná v r.1936 byla součástí dopravního parku Fantových závodů.

S rozvojem motorismu se Fantovým závodům i kolínské Vacuumce otevřela nová perspektivní oblast obchodu - provoz čerpacích stanic. S jejich budováním se začalo koncem 20. leta jedna z prvních byla postavena přímo v Pardubicích. V roce 1930 budování sítě benzinových čerpadel s označením Fanto pokračovalo zřízením 115 čerpacích stojanů. Jako v jiných oblastech obchodu, i v konkurenčním boji tohoto oboru panoval nelítostný zákon silnějšího. V roce 1931 Fantovy závody převzaly síť čerpacích stanic pražské akciové společnosti Fistag a po téměř dvouletém jednání také koupily společně s Vacuumkou a kralupskou rafinerií síť čerpadel sokolovské firmy Bensina, přičemž patnáct jejich čerpacích stanic připadlo právě Fantovým závodům. 
    O roku 1932 museli podle zákona všichni výrobci motorových paliv povinně míchat benzin s lihem, což se v odbytu čistého benzinu znatelně projevilo. Propad se dotkl zejména distribučních společností. Ty nebyly schopny splácet úvěry, které jim Fantovy závody na výstavbu stanic poskytly a v roce 1938 byly nuceny Fantovým závodům odprodat svých celkem 552 stanic. Síť benzínových stanic Fanto se rozrostla na celkem 857 tankovacích stojanů, které stávaly na chodnících před obchody, hostinci a hotely. Po obsazení Československa hitlerovským Německem vojenská okupační správa přidělila Fantovým závodům prodej pohonných hmot pouze na území tří krajů, což reprezentovalo 79 tankovacích míst. Na ostatním území protektorátu benzinové stanice se značkou Fanto musely svůj provoz ukončit. podobné restrikce se dotkly i kolínské rafinérie.
    Přes mnohá podobenství však závody byly převážnou část své existence konkurenty. Tedy až do října roku 2003, kdy byla dokončena fúze Korama s Paramem.

Paramo v datech:
1889 - vídeňský obchodník David Fanto zakláda v Pardubicích rafinérii
1907 - podnik se mění na akciovou společnost
1916 - rafinérie prohlášena za válečný podnik chráněný státem
1939 - kontrolu nad Fantovými závody  v protektorátu přebírá německá vojenská správa
1944 - 75% Fantovky je totálně zničeno po náletech svazu spojeneckých bombardérů
1945 - rafinérie předána národním správcům
1946 - zřízen národní podnik Rafinérie minerálních olejů se sídlem v Pardubicích
1958 - podnik se stává součástí nově vzniklého Sdružení rafinérií minerálních olejů
1962 - rafinérie je začleněna do podniku Chemických závodů československo-sovětského přátelství v Záluží u Mostu
1967 - rafinérie se po roce působení jako samostatný podnik s názvem Paramo stává součástí Chemopetrolu, závodu na zpracování ropa a uhlí v Praze
1971 - rafinérie se napojuje na ropovod Družba
1990 - vzniká samostatný podnik Paramo Pardubice
1994 - podnik se transformuje na akciovou splečnost, přičemž 70% akcií přešlo do správy FNM ČR.
2000 - akcie od FNM odkupuje společnost Unipetrol
2003 - fúze Korama s Paramem
2007 - Unipetrol zvyšuje svůj 73,53% podíl na základním kapitálu Parama na 88,04%
2008 - Unipetrol nakupuje od PKN Orlen 3,73% akcií Parama, čímž dosáhl 91,77% podílu na základním kapitálu rafinérie
2009 - Unipetrol Vykupuje všechny ostatní akcie Parama a stává se 100% vlastníkem rafinérie

Zdroj: www.eurooldtimers.com

   Paramo - Pardubická rafinerie minerálních olejů
Zdroj článku:www.rallylife.cz


Jeden z nejzásadnějších podniků českého chemického průmyslu. Historie pardubických (a kolínských) rafinerií sahá hluboko za hranici věku většiny automobilů.

Silné zázemí Pardubic a Kolína

Psal se rok 1889, když David Fanto, úspěšný vídeňský obchodník s petrolejem, přesunul svoji aktivitu na poli petrochemie do Pardubic a položil první základy značky Mogul. O rok později už fungovala továrna naplno a začala psát svou bohatou historii.
 
Pardubice ležely přímo u rozvinuté železnice, splavné řeky, vyspělý průmysl v nich byl zavedeným pojmem a občanská vybavenost dosahovala špičkové úrovně. Už tehdy zde fungovala elektrárna, vodovod, telefonní linky, kino s divadlem nebo autobusová linka spojující východočeskou metropoli s Prahou. Co se týká motorových olejů Mogul nejvyšší kvality, je třeba se přesunout nějakých 50 kilometrů na západ - do Kolína. Tamější továrna, začleněná pod pardubické rafinerie až v roce 2003, vstoupila do povědomí pod názvem Koramo - Kolínská rafinerie minerálních olejů.

Poté, co David Fanto usadil do základů první kotle a položil potrubí, vyrostly v areálu další objekty: odparafinovací hala a výrobna svíček. Kromě petroleje tak bylo celé rakousko-uherské mocnářství zaplavováno žlutými balíčky s nápisem: Pardubitzer Ceresin und Kerzenfabrik. Oleje všeho druhu začaly masivním způsobem vytlačovat ostatní značky a vytvořily zavedeným, všeobecně respektovaným americkým výrobcům problematickou konkurenci nejen na tuzemském, ale i zahraničním poli. Růst podpořený transformací na akciovou společnost (1907), družbou s ostatními podniky v Uhrách, pobočkami v Paříži, naftovými doly v Haliči a nákupem rozsáhlé flotily cisteren, ropných tankerů a přečerpávacích stanic výrazněji zbrzdila až první světová válka. Ani vojenské zakázky nestačily naplňovat dřívější výrobu a firma se ponořila do ekonomicky nejslabšího období. Ne však na dlouho.

Pardubičtí zvolili cestu asfaltů s registrovanou značkou Gumoasfalt. Kolínští se naopak soustředili na automobilové oleje. Silná společnost Vacuum Oil Company si pronajala zadlužené kolínské závody a začala s produkcí olejů pro automobily. Sílící trend motorismu nemohli nechat bez povšimnutí ani v Pardubicích. Provoz „krémárny" nahradila v roce 1928 výrobna tří druhů autoolejů.

Ty se v 1,5 tunových kádích mísily s americkými mazivy Continental-Brighstock, plnily do dvou- a pětilitrových konví a prodávaly v rámci vlastní čerpací sítě motoristům pod značkou Fantolin. Na rozvoj automobilismu totiž reagovaly Fantovy závody stavbou čerpacích stanic. První stála před hospodou Veselka už v roce 1925, aby o pět let později zásobovalo nádrže automobilistů 115 „čerpaček" Fanto. V roce 1927 vznikl v kolínských rafineriích automobilový olej Mogul, jehož světoznámý název přetrval dodnes.

Hvězdy Mogul a Trysk

Druhá světová válka zpustošila takřka celý výrobní areál v Pardubicích i v Kolíně. I z této rány se podnik vzpamatoval v rekordním čase. Už v červenci 1945 produkovala pardubická rafinérka první litry benzinu. Ze soukromých společností se staly národní podniky a začalo se s investicemi, rozšiřováním výrobního portfolia a zdokonalováním technologií. Od 1. ledna 1950 mluvíme o národním podniku Koramo. O 16 let později se podobně složeným názvem Paramo mohlo chlubit také pardubické pracoviště, z jehož bran na pulty prodejen od roku 1960 proudil známý automobilový olej Trysk.

Pod novou hlavičkou Chemopetrolu se dočkaly pardubické i kolínské rafinerie samostatnosti, začal se budovat ropovod (přípojka na Družbu). S příchodem roku 1968 se dočkala znovuzrození obchodně silná značka Mogul.

Další léta fungování Parama a Korama se ale již nesla v duchu stanovování plánů, jejich (ne)plnění, závazků, strachu o samotnou existenci nebo zvyšování bezpečnostní úrovně, s níž byly oba podniky na štíru. Vysoké procento pracovních úrazů strašilo přítomné dělníky i vedení závodů. Požáry či výbuchy nebyly výjimkou.

V roce 1986 se nepodařilo naplnit plán. Nastala největší poválečná krize. Export se téměř zastavil, chyběly finance na nová zařízení. Rozsah nabízených produktů klesl na 116. Firma ke stoletému jubileu od založení takřka doklopýtala.

Trocha čísel: kdyby se za 100 let fungování společnosti nahromadila zpracovaná ropa na jedno místo, byl by z toho 33 metrů vysoký válec o průměru 1 kilometr, všechny polyetylénové lahve produkované od roku 1970 by poskládané za sebou obtočily Zemi po rovníku více než dvakrát a vyrobeným asfaltem by se dala natřít střecha o ploše 24 kilometrů čtverečních

První díl příběhu o historii Parama jsme ukončili oslavou sta let fungování společnosti. Následujících dvacet let nás zavede až na českou soutěžáckou scénu.

Na prahu nové doby

Listopadové události roku 1989 přinesly kromě cinkání klíčů rozpad konsorcia Chemopetrol a vznik samostatných státních podniků Paramo Pardubice a Koramo Kolín. Už začátkem 90. let byl patrný exportní boom, hledání nových zákazníků s hlavním trhem v Německu a modernizační projekty. Po sedmdesátileté pauze putovaly do rafinerií litry jihomoravské ropy a v roce 1993 byl hotov privatizační projekt, aby se o rok později Paramo i Koramo transformovaly na akciové společnosti. Mezitím přibývalo produktů, které pardubičtí přivedli na svět - z nich sluší vyzdvihnout olej Trysk Super Turbo oceněný prestižní plaketou „Czech made" s aprobací světových výrobců osobních i nákladních automobilů.

Po dílčích modernizacích, připojení na ropovod Ingolstadt (1995) a získání jakostní certifikace ISO 9001/9002 začala dceřiná společnost Paramo Trysk provozovat vlastní síť patnácti čerpacích stanic. Koramo se připojilo exkluzivní smlouvou na zásobování rozsáhlé sítě pump Benzina a jako důkaz kvality se stalo výhradním dodavatelem oleje do prvovýroby osobních vozů. Produkt Mogul Felicia plnila mladoboleslavská Škodovka do nových aut.

Důležitý mezník znamenal rok 2000 a následný přechod pod křídla Unipetrolu a o tři roky později fúze pardubického a kolínského závodu v jeden podnik se společným názvem Paramo. K motoristům začaly proudit oleje v nových obalech. Rok 2005 přinesl například produkt bionafty s 31% podílem metylesteru řepkového oleje a rok 2008 přivedl na pulty špičkovou řadu olejů Mogul Extreme.

Paramo dnes

Společnost Paramo se zaměřuje na zpracování ropy na rafinérské a asfaltářské výrobky a na výrobu mazacích a procesních olejů včetně výrobků navazujících a pomocných. Firma rovněž nakupuje a zpracovává olejové hydrogenáty a hydrokrakáty z firmy Unipetrol RPA. Získané meziprodukty využívá při výrobě základových a mazacích olejů s velmi nízkým obsahem síry.

Image:  www.paramo.cz

 
Z produktů zacílených na koncové uživatele znají všichni především motorové oleje Mogul (Special, Super, Extreme, Felicia, GX, Diesel, 2T, Gas) a Trysk (Stabil, Racing, Super Turbo, Top Tir.)

Mogul v rally

Cesta za pásku u rallyových tratí vyústila v zajímavá spojení. Nesmazatelně se Mogul zapsal do historie českého rally sportu jako partner Ladislava Křečka a Romana Kresty.

Fandové jistě pamatují bílý Ford Escort RS Cosworth posádky Ladislav Křeček - Jan Krečman v barvách Benzina Mogul teamu, který ve druhé polovině devadesátých kraloval českým soutěžím. V letech 1995 - 2000 získal Ladislav Křeček tři mistrovské tituly. V roce 2000 byl nad Láďovy síly pouze jediný pilot, Roman Kresta. A byl to právě populární "Malina", který později potvrdil spojení produktů vysoké kvality. Roman spolu s Petrem Grossem nabídnutou šanci využili a v barvách Mogul Racing teamu vybojovali v letech 2008 a 2009 dva tituly mistrů české republiky.

Své jméno spojily oleje Mogul také s významnými podniky domácích šampionátů v rally. Historicky nejdéle figuruje Mogul v názvu Rallye Šumava. V novodobé historii přispívá k rostoucí popularitě Rally Hustopeče. Podpora jednodenní soutěže v Krkonoších představuje poslední sponzorský zápis olejářů z Pardubic.

Zdroj: https://www.rallylife.czZ tiskové zprávy Parama

2.sv.válka - nálety na rafinérii

  

 

Registrační značky
David Fanto & Comp.