1. PŘEDročník - 2011

Realizaci jsme provedli opět na letišti v Pardubicích. Nultý ročník byl prvním, kde jsme rozdělili klasickou vojenskou techniku od hasičské a záchranářské. Vznikly dva samostatné celky, ale propojené společnou technikou. Zcela jednoznačnou spojkou byla hasičská Praga V3S Vlasty Růžičky, která byla zařazena do hasičského bloku, ale aktivně vystupovala, ač červená, v části určené tématu Českoslovenslé lidové armády. Podobně neutrálně byly zařazeny veteránské vozy bývalé VB, zastoupené Ladou 1500 a Moskvičem.
Celé Retroměstečko (nejen) ČSLA  se soudobou i historickou hasičskou  technikou na své stojánce působilo velmi kompaktně. Veškerá "OTéčka", "UAZy", "BRDy", hasičká vozidla a další technika, byla pod odborným dohledem a výkladem zpřístupněna všem návštěvníkům. Bonusovým vystoupením bylo vyjetí vytypované techniky do hraného představení, které imitovalo napadení vzdušného prostoru bývalého Československa. Působivá ukázka s letouny a šikovnost osádek naší "retroměstské" party byla efektivní tečkou celodenního programu.

Projděte se minulostí a vnořte se jak do atmosféry našich statických táborů, tak i do akčního představení:

Hasičskou část tvořila "lajna" vozidel smíšených z profesionálních útvarů a sborů SDH, v jejichž zbrojnicích oprašují doslova technické skvosty. Posuďte sami: