Program budeme postupně upravovat v jednotlivých bodech dle aktuální situace. Děkujeme za pochopení.
                                              Váš RETROTÝM

Základní program RM 2014


Termínový harmonogram
je určen pro dva hlavní programové dny: sobotu 27.9. a neděli 28.9.2014 a předprogram v pátek 26.9.2014, rozdělený na promo akci Plavení Labe a stavbu RETROMĚSTEČKA... s doprovodnými aktivitami.

Časový harmonogram: 

PROGRAMOVÝ DEN ČAS MÍSTO KONÁNÍ
Pátek 26.9.2014 15.30 - 19.00 hodin
promo akce RM 2014 plavení Labe: PTS-10, BRDM-2, BVP, MO 111 "Močál", doprovodné čluny a záchranná vodní služba
řeka Labe u Zimního stadionu v Pardubicích
Pátek 26.9.2014 Odjezd vozidel z prostoru plavení a přejezd přes město Pardubice na místo konání RETROMĚSTEČKA... Ulice města Pardubice
Pátek 26.9.2014 10.00 - 20.00 hodin
stavba RETROMĚSTEČKA...
kasárna TGM Pardubice
Pátek 26.9.2014 19.00 - 22.00 hodin
hudební koncerty a doprovodné aktivity, ohňostroj
kasárna TGM Pardubice
Sobota 27.9.2014 9.00 - 18.00 hodin
Hlavní program  a doprovodné aktivity *
kasárna TGM Pardubice
Sobota 27.9.2014 19.00 - 22.00 hodin
hudební koncerty a doprovodné aktivity, v jednání laserová show
kasárna TGM Pardubice
Neděle 28.9.2014 9.00 - 15.00 hodin
Hlavní program  a doprovodné aktivity *
kasárna TGM Pardubice

* Programové bloky budou aktualizovány a časový harmonogram zveřejněn

Sekce: Dynamické arény RM 2014  
ARÉNA Programový obsah Kde v RM?
MILITARY ARÉNA
Rozdělení a časový rozvrh
upřesníme
Jízdy ve vojenskohistorické technice - pásová, kolová. Dynamické ukázky těžké pásové techniky. Ukázky leteckomodelářské akrobacie. Ostatní aktivity s technikou účastníků akce Klubů vojenské historie a další...
HASIČSKÁ ARÉNA
Rozdělení a časový rozvrh
upřesníme
Aktivity jednotlivých Sborů dobrovolných hasičů z ČR, prezentace profesionálních HZS a Záchranného útvaru Ministerstva vnitra ČR, dynamické ukázky z oborů integrovaného záchranného systému, soutěže pro děti a návštěvníky v rámci programové prezentace a další... Ukázky činnosi nadací podporovaných v rámci projektu RM.
AUTOŠKOLA ARÉNA
celodenní
Jízdy v dobových vozidlech autoškoly, ukázky a možnosti bezbariérového vozidla a další auto-moto veteránské aktivity...
MINITANK ARÉNA
celodenní
Jízdy pro návštěvníky v unikátních zmenšeninách tanků Tiger s plnou mechanickou funkčností. Ojedinělá evropská atrakce.
PROSTORY RM 2014
celodenní
Celodenní samostatné prezentace s odborným výkladem jednotlivých programových účastníků na svých stanovištích v celém areálu kasáren T.G.Masaryka: vojenskohistorická, hasičská a bezpečnostní technika, systém IZS, X-LAND s Retráčkem a soutěžemi, gastronomie, doprovodné aktivity a další dle programu...


Poznámka k programu: rozpis účastníků viz níže

PŘIPRAVOVANÉ PROGRAMOVÉ SEKCE RM 2014

Sekce: TECHNIKA (nejen) ČSLA  
Program / účastník Program v RM 2014 Prezentace
KLUBY VOJENSKÉ HISTORIE Prezentace KVH, soukromých sbírek a spolků s technikou, zbraněmi a ukázkami týlového zabezpečení z období Československé lidové armády a Varšavské smlouvy. Statické i akční ukázky s možností svezení návštěvníků ve vybrané technice. Doposud přihlášeno více jak 80 kusů různých typů techniky.
VOJENSKÉ MUZEUM KRÁLÍKY Prezentace VMK, člena týmu RM. Těžká vojenská technika, pojízdná expozice muzea v návěsu N-10, dynamika v RM aréně.
STV GROUP Prezentace firmy z oblasti prodeje vojenského materiálu. Statika těžké vojenské techniky s dynamickými ukázkami v RM aréně, prodejní stan s vojenským vyřazeným materiálem, výstrojí
 a další...
SETKÁNÍ PV3S Druhý ročník typového setkání legendárního nákladního vojenského automobilu Praga V3S. Různé druhy odlišené nástavbou nebo užitkovým určením. Součástí bude i funkční polní kuchyně PV3S s možností zakoupení nejen originálního vojenského guláše z PK-26

 

Sekce: BEZPEČNOSTNÍ SLOŽKY  
Program / účastník Program v RM 2014 Prezentace
MĚSTSKÁ POLICIE PARDUBICE
Ukázky Jízdní policie – unikátního výcvik zásahových koní, statika vozového parku MP, prezentace služby MP
POLICIE ČR Prezentace jednotlivých složek PČR, technika, vybavení. Bonusem bude učast obrněné Tatry 815 6x6 CAS32 používané při veřejných nepokojích
VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR Ukázky transportu osob, prezentace zásahové jednotky VS, ukázky techniky a vybavení VS, prohlídka vězeňského autobusu
CELNÍ SPRÁVA
Technická vozidla, systém kontroly hmotnosti nákladu, výstava dobových uniforem a kanceláře, ukázky výcviku celních psů, v jednání mobilní RTG pracoviště
INSPEKTORÁT CIZINECKÉ POLICIE
Monitorovací vůz - termovize, ukázky práce pyrotechnika a ukázky vybavení, kynologická prezentace ICP, prezentace policejního odstřelovače a jeho vybavení
SECURITAS ČR Prezentace soukromé hlídací bezpečnostní agentury včetně aktivní služby pro RM 2014

 

Sekce: HASIČI    A    ZÁCHRANÁŘI  
Program / účastník Program v RM 2014 Prezentace
ZÁCHRANNÝ ÚTVAR HZS MINISTERSVA VNITRA ČR Prezentace speciální a těžké hasičské a záchranářské techniky ZÚ MVČR. Současně je poskytnuta záštita RM 2014 Náměstkem GŘ pro ekonomiku MVČR, Gen.ředitelství HZS  plk. Mgr. Bc. Slavomírem Bellem MSc
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE Ukázky techniky  profesionální jednotky HZS Pardubického kraje
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ČR Rozsáhlá prezentace techniky SDH od historických koněk po nejmodernější techniku. Statické ukázky, aktivní vystoupení v průběhu dne ve vyhrazené hasičské aréně, soutěže. Více jak 25 sborů.
HASIČSKÁ JEDNOTKA ŠKODA AUTO MLADÁ BOLESLAV Statická prezentace techniky, aktivní ukázka vyprošťování osob z havarovaného vozidla
ZÁCHRANÁŘI NOVÝ VESTEC Prezentace soukromé záchrannářské organizace s těžkou technikou - obrněný transportér OT-64 speciál, vozidlo RZS
SKLADOVACÍ A OPRAVÁRENSKÉ ZAŘÍZENÍ HZS ČR Prezentace logistického zabezpečení hasičskými a záchrannářskými prostředky při zásahu IZS nebo živelných pohromách. Materiál a prostředky pro nouzové přežití obyvatelstva, záchranné a likvidační práce a krizové práce, Technika pro varování a vyrozumění obyvatelstva.
KYNOLOGICKÁ JEDNOTKA SDH  Ukázky výcviku psů, vyhledávání osob, slaňování psů a další kynologické dovednosti
LOKALIZAČNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČR
Sanitní vozy RZP a lokalizační a monitorovací služby pro vyhledávání osob v krizových a rizikových situacích, OA ambulance, zdravotnický tým LZS 
CANISTERAPIE Ukázka Canisterapie - metoda pozitivního působení na psychologickou, sociálně-integrační i pohybovou (fyzioterapie, rehabilitace) stránku klienta prostřednictvím speciálně vedeného a vycvičeného psa
VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA CHRUDIM
Vybavení vodních záchranářů - ambulance, motorový člun, ukázky záchrany tonoucích a prevence pobytuu vody, ukázky slaňování. Asistence při pátečním plavení Labe.

 

Sekce: AUTO - MOTO VETERÁNI  
Program / účastník Program v RM 2014 Prezentace
AUTO, MOTO VETERÁNI Setkání majitelů a sběratelů veteránských vozidel
" AMERIKY " Sraz vozidel severoamerické automobilové poválečné výroby pod patronací vydavatele časopisu o amerických automobilech CHROMPLAMENY Road Motor Media s.r.o.
PREZENTACE MUZEA ŠKODA - AUTO Prezentace ŠKODA Muzeum z Mladé Boleslavi
RETRO AUTOŠKOLA Ve vyhrazené veterán aréně si můžete vyzkoušet jízdu ve dvou Škodách 105 s originální dobovou výbavou pro Autoškolu. Záleží jen na Vás zda budete řídit jako žák nebo kontrolovat s dublovanými pedály v roli instruktora.

 

Sekce: LETOVÁ ČÁST      RM 2014  
Program / účastník Program v RM 2014 Prezentace
LETADLA NAD RETOMĚSTEČKEM... Několik typů letounů řady L a Z. V současné době v jednání pro možnost periodických letů nad areálem RM 2014. Budeme informovat o výsledku.

 

Sekce: X-LAND      zábavní a restaurační centrum RM  
Program / účastník Program v RM 2014 Prezentace
CATERING - STRAVA Ježek Catering - restaurace a občerstvovací místa v RM 2014 orientované na staročeské speciality a gurmánský výběr.
Jídelníček zveřejněn na www.retromestecko.cz
CATERING - NÁPOJE Pivovar Pardubice - pivo a pito Pernštejn a nealko nápoje z pivovarské produkce. Vlastní prezentace pivovaru.
POLNÍ KUCHYNĚ Pravý vojenský guláš a polévky přímo z polní kuchyně
MINI TANKY

MiniTANK Tiger pohání spalovací motor a jeho řízení je velmi podobné reálnému tanku, jen daleko jednodušší. Nepotřebujete žádný řidičský průkaz a řízení si mohou vyzkoušet dokonce i děti starší 10ti let. Stačí jen krátká instruktáž a tankistou řidičem se může stát každý, kdo si troufne usednout za řízení tohoto stroje. Věříme, že jste už řídili kde co, ale tank? Nyní máte jedinečnou příležitost vyzkoušet i jeho řízení. Pravda, je trochu menší než jeho reálný kolega, ale poskytne vám stejně nezapomenutelný zážitek.

KULIČKOVÁ STŘELNICE Kuličková postřehová střelnice ve western stylu s nepravidelně zvedajícími se terči - postavami
IMITAČNÍ VOJENSKÁ KULIČKOVÁ STŘELNICE Kuličková střelnice na velikostní plechové terče postav, imitující měřítkově vzdálenosti vojenské střelnice ČSLA
ARMÁDNÍ KINO Promítání instruktážních filmů z 24mm kamery z období ČSLA
MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ Malování obličejovými barvami militari nebo dětských motivů

 

Sekce: PREZENTACE  NADACÍ  
Program / účastník Program v RM 2014 Prezentace
ČERVENÝ KŘÍŽ Prezentační stánek ČK. Ukázky prevence a první pomoci.
NADACE POLICISTŮ A HASIČŮ

Sbírkové místo dobrovolných příspěvků nadace, která je na RM 2014 reprezentována aktivními účastníky z řad hasičů, záchranářů a bezpečnostních složek

ŠKOLA SVÍTÁNÍ Prezentace speciální školy pro handicapované děti. Ředitelkou školy je místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše Horská, která poskytla RM 2014 jednu ze záštit
SDRUŽENÍ PŘÁTEL VODÍCÍCH PSŮ Sdružení zabývající se výcvikem psů určených nevidomým a handicapovaným lidem. Ukázky výcviku a dovedností.
NÁRODNÍ RADA ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ČR Občanským sdružení s celostátní působností, které zastupuje zájmy osob se zdravotním postižením při jednáních se státními a veřejnými institucemi
ZTRACENÉ DĚTI Nevládní (nezisková) organizace, která se zabývá problematikou jak dlouhodobě, tak právě aktuálně ztracených dětí a mladistvých do 18 let věku a s tím související pomoc rodinným příslušníkům v této těžké situaci
KŘIŽOVATKA HANDICAP CENTRUM Posláním organizace je hledat s každým člověkem s tělesným nebo kombinovaným postižením jeho vlastní, smysluplnou cestu, jak žít naplno svůj život a pomáhat mu v začlenění do společnosti. Praktické ukázky zdolávání každodenních bariér. Možnost vyzkoušení návštěvníky
NEZLOMENI, SPORTOVNÍ KLUB VOZÍČKÁŘŮ PARDUBICE Občanské sdružení, vzniklo na základě popularizace aktivit tělesně postižených osob a jejich přátel. Ukázky stolního tenisu na závodní úrovni, zahrát si můžou i návštěvníci přímo z vozíčku nebo proti sportovci
Poznámka: všem uvedeným nadacím můžete na činnost přispět libovolným finančním darem do jejich kasiček na RM 2014

 

Níže v tabulce vyber číslo "oka" - zobrazí se prostor v kasárnách TGM

    0 A B C 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20     21 22 23
VYBER Č. 24 25 26 27  28         

 

Nápady jsou levné, ovšem lidé, kteří je uskuteční jsou k nezaplacení.
                                                                     Anglické rčení

 

Přejdi na Facebook

QR kódem

kliknutím na tlačítko