Tísňová čísla

112........EVROPSKÉ TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ

150........HASIČI ČR

155........RYCHLÁ LÉKAŘSKÁ POMOC ČR

158........POLICIE ČR

Co říct ?

Snažte se zachovat klid a věcně odpovídat na otázky; největší zdržení před výjezdem posádky záchranné složky mohou způsobit dohady s operátorem tísňové linky.

Obvyklá sada otázek:

•Kdo volá - sdělte operátorovi své jméno.
•Co přesně se stalo - popište událost, která se stala - tato informace je nutná k posouzení, jakou pomoc vyslat
•Kde se to stalo - nahlaste přesné místo události- tato informace je nutná ke snadnému a rychlému nalezení místa události.
•Informace o postiženém: pohlaví, přibližný věk, počet postižených (pro zajištění adekvátní pomoci a lůžka pro pacienta).

Upřesnění místa události:

V bytě, na pracovišti nebo v jiném uzavřeném prostoru: adresa a čísla domu (jsou důležitá obě čísla - červené i modré), patro a jméno majitele bytu, jak najít dům (hlavně na sídlištích)

Na veřejné komunikaci nebo na volných prostranstvích: stručný a výstižný popis místa události, např.typická budova poblíž, park, křižovatka, poslední vesnice, odbočka, kilometrovník na dálnici, správné číslo dálnice apod.


Kdy volat 112 ?

Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 je univerzální tísňové číslo, které funguje jednotně v celé Evropské unii a postupně je zaváděno i  v ostatních státech. Toto číslo lze volat z mobílních telefonů i z pevných telefonních sítích zdarma kdykoliv se ocitnete v tísňové situaci.

Pokud je zřejmé, že potřebujete pouze jednu ze základních složek integrovaného záchranného systému, je vhodnější volat přímo příslušné národní číslo tísňového volání (150, 155, 158, 156) za předpokladu, že toto číslo ZNÁTE !


Pokud si nejste jisti, volejte číslo 112, které je provozováno současně s národními tísňovými čísly a  je určeno k oznámení jakékoliv mimořádné události, zejména pokud ji bude řešit více složek IZS. V České republice obsluhuje linku 112 spolu s tísňovým číslem 150 Hasičský záchranný sbor České republiky.

Volání na čísla 150, 155, 156 a 158 je sice bezplatné, avšak v případě předplacených SIM karet je nutné mít na kartě alespoň minimální kredit (tj. karta nesmí být zcela vybita).

Naproti tomu číslo 112 (rovněž bezplatné) má několik zásadních výhod:

1.Je možné na toto číslo volat i bez vložené SIM karty.
2.Na toto číslo lze volat i prostřednictvím sítí ostatních operátorů (čili v zahraničí i bez aktivovaného roamingu nebo tuzemsky i v místech, kde Váš operátor nemá pokrytí svým signálem).
3.Na toto číslo lze volat i přes zamknutou klávesnici mobilního telefonu.
4.Umožňuje odbavování tísňových volání v češtině, angličtině, němčině a dalších světových jazycích.

POZOR !: Vždy je identifikováno číslo volajícího, případně IMEI mobilního telefonu, vždy jsou předávány údaje o lokalizaci polohy volajícího, každé volání je zpětně dohledatelné - o všem existují záznamy


Kdy volat 150 ?

Číslo 150 je určeno k oznámení požárů, živelních pohrom, havárií a nehod - tedy všude tam, kde je nutné provádět záchranné nebo likvidační práce (hašení, vyprošťování, likvidace nebezpečné látky apod.).

Číslo tísňového volání 150 je odbavováno na operačním středisku Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR) společně s tísňovým číslem 112.


Kdy volat 155 ?

Číslo 155 volejte vždy, došlo-li k náhle poruše zdraví, úrazu nebo nehodě se zdravotními následky. Volejte zejména tehdy, jestliže jde o tyto stavy:

•neobvyklé tlaky či bolest na prsou
•potíže s dechem, dušnost
•porucha vědomí, bezvědomí, křeče
•vážnější úraz
•otrava léky či chemikáliemi
•a další vážné stavy

V případě, že se jedná o dlouhodobě trvající poruchu zdraví bez neobvyklého zhoršení, volejte, dle potřeby, lékařskou službu první pomoci.


Kdy volat 158 ?

Číslo 158 volejte vždy, došlo-li k narušení veřejného pořádku a bezpečnosti, při vzniku trestných činů a při potřebě šetření dopravních nehod nebo usměrňování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Číslo 158 je odbavováno na operačním středisku Policie ČR.